Αντικειμενο του Εργου

Ο όρος Εικονικό Μουσείο (Virtual Museum – VM) χρησιμοποιείται συχνά αναφορικά με πρωτοβουλίες χαμηλής εμβέλειας, όπως 2D και 3D ψηφιακές συλλογές που διατίθενται από το διαδίκτυο και εικονικές περιηγήσεις σε υπάρχοντα φυσικά μουσεία. Οι πρόσφατες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες σε Εικονικά Μουσεία έχουν προωθήσει νέες τεχνολογίες, μεθόδους και εργαλεία για να διαμορφώσουν, να προτείνουν και να υλοποιήσουν το Εικονικό Μουσείο του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εξεταστεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και τον πολιτισμό, όπως: 3D και μαζική ψηφιοποίηση αντικειμένων και έργων τέχνης, ψηφιακά αποθετήρια μεταδεδομένων, ψηφιοποίηση άυλου πολιτισμικού περιεχομένου, συγγραφή και ψηφιακή αφήγηση, τεχνολογίες VR & AR, καθώς και ολιστικές λύσεις για εικονικές εκθέσεις. Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο μέσω των κινητών συσκευών και των διαδικτυακών πλατφορμών, η προσαρμοστικότητα, η εξατομίκευση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών είναι τομείς που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Παρά την πρόοδο αυτή, σήμερα, τέτοια Εικονικά Μουσεία (VM) υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο ερευνητικών πρωτοτύπων, ενώ θα μπορούσαν να είναι μια πραγματικότητα και οι κοινωνίες ήδη να αποκομίζουν οφέλη. Τα κύρια εμπόδια για  την επίτευξη αυτού του οράματος είναι: α) η έλλειψη εργαλείων για τη συγγραφή αφηγήσεων που χρησιμοποιούν και διασυνδέουν τη γνώση με ψηφιακές αναπαραστάσεις αντικειμένων, β) η έλλειψη μίας ενοποιημένης πλατφόρμας για την παρουσίαση του Εικονικού Μουσείου σε οποιαδήποτε συσκευή και γ) η έλλειψη μηχανισμών εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης με γνώση και ψηφιακή πληροφορία.

Το Έργο θα αναπτύξει νέες τεχνολογίες και θα συνδυάσει τεχνολογίες αιχμής με στόχο να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν ανάπτυξης Εικονικών Μουσείων και πλοήγησης σε αυτά, το οποίο θα αξιοποιηθεί εμπορικά από τη σύμπραξη. Το προϊόν αυτό θα καλύψει το κενό της αγοράς στον τομέα των Εικονικών Μουσείων και θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμο από μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα.