Τελικοι χρηστες

Ως τελικοί χρήστες του συστήματος θεωρούνται οι επισκέπτες ενός μουσείου, οι επαγγελματίες του χώρου, όπως και μη εξειδικευμένοι χρήστες. Για την παραγωγή περιεχομένου το Έργο θα αξιοποιεί τεχνολογίες «υπολογιστικού νέφους», μαζί με εργαλεία για τους Επιμελητές, Μουσειολόγους, Εκπαιδευτικούς, κ.α., για τη συγγραφή αφηγήσεων, αποκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου. Επιπλέον, καθιστά τη διαδικασία επιμέλειας εικονικών εκθέσεων ανοικτή, ενισχύοντας τις κοινότητες και τους τελικούς χρήστες οι οποίοι θα μπορούν να οπτικοποιήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους συλλογές.