Εταιροι

Από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ) έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΠ-ΙΤΕ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Το ΙΠ-ΙΤΕ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης του παραγόμενου έργου, το ΙΠ-ΙΤΕ έχει προχωρήσει, από το Δεκέμβριο του 2008, στην πιστοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.


Η NovelTech ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στο Ηράκλειο Κρήτης, και είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, στους χώρους του οποίου έχει τα γραφεία της. Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ). Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα όπου έχει υλοποιήσει σύνθετα έργα σε όλη την Ελλάδα. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται, επιχειρήσεις, Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, Πανεπιστήμια και Φορείς του Δημοσίου. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.


Λογότυπο Ιστορικού Μουσείου ΚρήτηςΤο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ) ιδρύθηκε το 1953 με αποστολή την καταγραφή, συντήρηση, τεκμηρίωση και προβολή των πάσης φύσεως τεκμηρίων της Κρητικής ιστορίας (αντικείμενα, αρχειακό υλικό κ.ά.). Στις δραστηριότητες του ΙΜΚ περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού-πολιτιστικού χαρακτήρα (διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές), η περισυλλογή, καθώς και η καταγραφή και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού. Ο συνεχής εμπλουτισμός των Συλλογών του ΙΜΚ με νέα τεκμήρια (αντικείμενα και αρχειακό υλικό) που προέρχονται από δωρεές, αγορές, κ.λπ., καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την ψηφιακή εφαρμογή του Αθέατου Μουσείου ως πολλαπλασιαστή του εκθεσιακού περιβάλλοντος του Μουσείου. Με αυτήν την προοπτική το ΙΜΚ συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ως συνεργάτης της Noveltech. Το επιστημονικό προσωπικό του ΙΜΚ θα συνεργαστεί με τους συντελεστές του προγράμματος τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού της εφαρμογής όσο και σε αυτό της διάθεσης του απαραίτητου για την υλοποίηση του προγράμματος υλικού από τις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου.